00:39:53 1396/7/19

مقدماتی جام جهانی

هلند 2-0 سوئد / ویدئونظر ها