14:01:21 1396/7/18

تصویر

ضربات ایستگاهی علی دایی در تمرین سایپادر حاشیه تمرین سایپا، علی دایی چند ضربه ایستگاهی زد که تصاویر آن را مشاهده می کنید:

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها