12:40:26 1396/7/18

آشتی کنان پس از درگیری در دفتر هدایتی

بعد از درگیری 2 پرسپولیسی / عربشاهی: توی هر خانواده ای بگو مگو می شوددر ملاقات علی پروین و پیشکسوتان پرسپولیس با حسین هدایتی در دفتر مالک استیل آذین جرو بحثی بین ضیا عربشاهی و وحید قلیج به وجود آمد.

به گزارش 24نیوز، ضیا عربشاهی در همین ارتباط گفت: چیزی نبود که بخواهیم آشتی کنیم. توی هر خانواده ای بگو مگو می شود. وحید هم با توپ پر وارد جلسه شد و از قبل انگار ناراحت بود و می گفت چرا مرا به بازی های پیشکسوتان استقلال نمی برید؟!دست من نیست! وحید قلبش را عمل کرده است و نمی تواند بازی کند. اتفاقا دوست داریم همراهمان باشد. هزار تا خاطره با هم داریم. در تمام سفرهای پرسپولیس که وحید بود، بگو بخند داشتیم و مشکلی با هم نداریم. اتفاقا آدرس دفتر هدایتی را من و آقا رحیم (یوسفی) به وحید  دادیم. من نمی دانم یک مرتبه چه شد که عصبانی شد و ...

وی افزود: علی آقا که بزرگ همه ماست. زیر گوش ما هم بزند سرمان را بالا نمی آوریم ولی اگر من حرف غیر منطقی زدم چرا پروین به وحید گفت از اتاق برو؟! یکسری حرف ها را نباید زد ولی وقتی وحید قلیچ بیمارستان بستری بود خود من از سعید شیرینی خواستم برود و هزینه هایش را پرداخت کند، چرا؟ چون وحید رفیق 40 ساله من است . به خدا بد او را نمی خواهم. شما از اسماعیل هلالی و ابراهیم اسدی که در تیم پیشکسوتان از من کوچک تر هستند، بپرسید؛ من احترام خاصی برای همه قائلم.

وی ادامه داد: نمی دانم ولی وحید با توپ پر آمده بود و ... هر چی بود تمام شد و رفت، شما هم لطفاٌ بی خیال ماجرا شوید. باور کنید 5 سالی می شود در این شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس سعی کردم در خدمت پیشکسوتان باشم. خبری هم اینجا نیست و فقط دوندگی دارد. از سعید شیرینی و بهروز سلطانی بپرسید. شاید این مسائل باعث شده بود وحید قلیچ افکار دیگری داشته باشد. با این حال او رفیق قدیمی ماست.  علی آقا وقتی دید جرو بحث ممکن است بالا بگیرد به من گفت از اتاق بروم بیرون و به اتاقی دیگر! حتی اگر دستور می داد بروم خانه هم می رفتم. ایشان مربی ماست و هنوز هم احترام خاصی برای علی آقا قائلم. همانجا  روبوسی کردیم و همه چیز تمام شد و رفت. به هر حال ما سال ها کنار هم بازی کردیم و کینه ای نیستیم.
 

0
0

نسخه قابل چاپ
نظر ها